HINNAKIRI

Lastele/noortele

Põhikursus 2x nädalas – 50€/kuu

Täiskasvanute kursused

Põhikursus 2x nädalas 60 min. – 55€/kuu

Flamenco tehnikakursus 1x nädalas 90 min. – 45€/kuu

Üksiktund – 15€ (à 60 min)

Individuaaltund – 50€ (à 60 min)

Kastanjetikursus* 1x nädalas 45 min. – 35€/kuu 

Salli ja lehviku tehnika kursus, 1x nädalas 60 min. – 40€/kuu

Kastanjetikursuse üksiktund* – 10€ (à 45 min)

Kastanjetimängu individuaaltund* – 30€ (à 45 min)


*NB! Kui õpilasel endal kastanjette ei ole, on võimalus rentida stuudio kastanjette 2€/tund, 10€/nädal, 25€/kuu.

Soodustused

Osaledes enam kui ühel kursusel 10% soodustust lisakursuste hinnast.

Ühe pere liikmetele soodustus 10% kursuste hinnast

Kahte soodustust samaaegselt kasutada ei saa.

Koolitused väljaspool Arte Flamenco Stuudiot

Meilt on võimalik tellida flamenkokoolitust (tantsu algõpe, kastanjetimäng, rütmide plaksutamine) nt. suvepäevadele, laagritesse, teemaüritustele jne.

Koolituse hind – 150€/tund

alates 2 tunnist 120€/tund

alates 3 tunnist 100€/tund

alates 5 tunnist 80€/tund

Tundide eest tasumise kord ja üldreeglid

Tundide eest tasumine toimub kalendrikuu kaupa hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks jooksva kuu eest kas ülekandega Remolino OÜ a/a-le või sularahas tunnis.

Kui tundide eest soovitakse tasuda hiljem kui 5. kuupäeval, tuleb stuudiot sellest kirjalikult teavitada kirjutades maria@arteflamenco.ee, et saaksime kokku leppida hilisema maksetähtaja.

Maksetähtaja ületamisel ja/või sellest teavitamata jätmisel on ArteFlamenco tantsustuudiol õigus lisada kuutasule 5€.

Üksiktunni eest tasumine toimub sularahas enne tundi.

Treeningtasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata.

Eelmisel kuul kasutamata jäänud treeninguid ei saa tasaarveldada järgmise kuu kuutasuga, küll aga saab kasutamata treeningud teha järgi lisatundidena hooaja jooksul.

Tundidest loobumisel palume sellest kirjalikult ette teatada kirjutades maria@arteflamenco.ee hiljemalt 14 päeva enne algavat kuud. Hilisema teatamise korral kuutasu ei tasaarveldata.

Tundides juhendaja loata filmimine ja pildistamine on keelatud.

Tundides õpitud materjali kasutamine muuks kui enda tarbeks ainult kokkuleppel ArteFlamenco tantsustuudioga (näiteks tunnis omandatud koreograafiate esitamine või edasiõpetamine, tunnis saadud materjalide kopeerimine jms.)

Arteflamenco-kitarrimäng