HINNAKIRI

Lastele/noortele

Põhikursus 2x nädalas – 60€/kuu

Täiskasvanute kursused

Põhikursus 2x nädalas 60 min. – 65€/kuu

Flamenco tehnikakursus 1x nädalas 90 min. – 50€/kuu

Kastanjetikursus* 1x nädalas 45 min. – 40€/kuu 

Salli tehnika ja koreograafia 1x nädalas 60 min. – 45€/kuu 

Üksiktund 45 min. – 15€

Üksiktund 60 min. – 20€

Üksiktund 90 min. – 25€

Individuaaltund à 60 min (õpetaja Maria Rääk) – 60€


*NB! Kui õpilasel endal kastanjette ei ole, on võimalus rentida stuudio kastanjette 2€/tund, 10€/nädal, 25€/kuu.

Soodustused

Osaledes enam kui ühel kursusel 5% soodustust lisakursuste hinnast.

Soodustused ei kehti tehnika, kastanjettide ja sallitehnika kursustele.

Vanem+laps soodustus. Kui vanem osaleb ArteFlamenco tundides, kehtib tema kuni 18-aastastele lastele kõikidel kursustel soodustus 5%.

Kahte soodustust samaaegselt kasutada ei saa.

Koolitused väljaspool Arte Flamenco Stuudiot

Meilt on võimalik tellida flamenkokoolitust (tantsu algõpe, kastanjetimäng, rütmide plaksutamine) nt. suvepäevadele, laagritesse, teemaüritustele jne.

Koolituse hind – 150€/tund

alates 2 tunnist soodustus 5%

Pikemate koolituste puhul hind kokkuleppel sõltuvalt tundide arvust.

Tundide eest tasumise kord ja üldreeglid

Tundide eest tasumine toimub kalendrikuu kaupa hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks jooksva kuu eest kas ülekandega Remolino OÜ a/a-le või sularahas tunnis. Kursuste eest saab tasuda ka Stebby`s.

Kui tundide eest soovitakse tasuda hiljem kui 5. kuupäeval, tuleb stuudiot sellest kirjalikult teavitada kirjutades maria@arteflamenco.ee, et saaksime kokku leppida hilisema maksetähtaja.

Maksetähtaja ületamisel ja/või sellest teavitamata jätmisel on ArteFlamenco tantsustuudiol õigus lisada kuutasule 5€.

Üksiktunni eest tasumine toimub sularahas enne tundi.

Treeningtasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata.

Eelmisel kuul kasutamata jäänud treeninguid ei saa tasaarveldada järgmise kuu kuutasuga, küll aga saab kasutamata treeningud teha järgi lisatundidena hooaja jooksul.

Kuutasu tasutakse kõikide kuude eest kogu hooaja vältel (sept.-juuni). Tundidest loobumisel palume sellest kirjalikult ette teatada kirjutades maria@arteflamenco.ee hiljemalt 14 päeva enne algavat kuud. Hilisema teatamise korral tuleb tasuda kuutasu ka algava kuu eest.

Tundides juhendaja loata filmimine ja pildistamine on keelatud.

Tundides õpitud materjali kasutamine muuks kui enda tarbeks ainult kokkuleppel ArteFlamenco tantsustuudioga (näiteks tunnis omandatud koreograafiate esitamine või edasiõpetamine, tunnis saadud materjalide kopeerimine jms).

Arteflamenco-kitarrimäng